FHRPellets.com и съдържанието му са обект на авторско право и са собственост на фирма ФЕРИТРАНС ЕООД, с ЕИК: 119628707 и седалище: с. Тича, ул.ГЕОРГИ ДИМИТРОВ, 95

Моля, прочетете този документ, защото той има отношение към Вашите права и задълженията Ви в качеството Ви на потребител – ползвател на информационните услуги, предлагани тук!

Тези Правила обвързват Вас като физическо лице (в качеството Ви на посетител или потребител) и нас ФЕРИТРАНС ЕООД, в качеството ни на собственик и администратор на сайта FHRPellets.com.

Текстът на настоящите Правила е достъпен в интернет мрежатапо начин, който позволява тяхното съхраняване и възпроизвеждане. В момента нанатискането на електронна препратка от началната страница на FHRPellets.com към свързан с нас информационен продукт, Виеизвършвате електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ иелектронния подпис. С това Вие декларирате, че сте запознати със съдържаниетона настоящите Правила, съгласявате се с тях и се задължавате да ги спазвате.Вие разбирате, че отговаряте лично за всеки злоумишлен акт, който може да секвалифицира като престъпление или административно нарушение побългарското/друго приложимо право.

Авторско право

Цялата информация на FHRPellets.com , включително, но не ограничаващо се до страници, статии и изображения е защитена по смисъла на Закона за авторското право на Република България и сродните му права.

Права и задължения на потребителите

Потребителите на сайта имат право да споделят и препубликуват съдържанието на сайта в социалните мрежи и други сайтове, само с поставен линк към FHRPellets.com .

В случай, че потребителят иска да използва съдържание от сайта по друг начин, следва да се свърже с нас за писмено потвърждение, през контактната форма на сайта.

Ограничения и отговорности на FHRPellets.com

Сайтът осигурява на потребителите й безплатен достъп до набор от ресурси. Вие се съгласявате да не възпроизвеждате, дублирате, копирате, продавате, препродавате или да използвате за всякакви търговски цели съдържание от сайта.

В качеството си на посетител и/или потребител на FHRPellets.com, Вие приемате, че уебсайта може да включва реклами, спонсорирани връзки, рекламни обяви, или платени публикации.

Връзка към други уеб сайтове

Нашият уеб-сайт може да съдържа линкове към други сайтове. В случай обаче, че използвате линковете и излезете от нашия сайт, трябва да имате предвид, че ние нямаме контрол върху тези други сайтове. Екипът на FHRPellets.com не носи отговорност и не влияе върху съдържанието или поддържането на тези страници и не отговаря за вреди, произтичащи от тяхното съдържание и/или поддръжка.

Също така, ние не можем да отговаряме за опазването и анонимността на каквото и да е информация, която Вие предоставяте докато сте в тези сайтове. Тези сайтове не попадат в обсега на настоящите правила за ползване. Трябва да сте внимателни и да разглеждате правилата за ползване приложими към съответния сайт.

FHRPellets.com не носи отговорност за вреди заПотребителя, във връзка с липса на достъп до някоя от страниците на сайта.

Страницата ни – политика за защита на личните данни енеизменна част от общите условия на FHRPellets.com

За всички, неуредени въпроси в тези Общи условия се прилага действащото законодателство на Република България.