Характеристика на произвежданите от „FRH Pellets“ пелети

„FRH Pellets“ предлага пелети за отопление от различни видове дървесина. Дървесните пелети са клас А1 и имат сертификат за съответствие от Евротест контрол.

  • Съдържание: бук, дъб, бор
  • Клас: А1
  • Диаметър: 6мм
  • Калоричност: >5.2 KWh/kg
  • Пепелно съдържание: <0.5%
  • Сяра: <0.03%
  • Механична якост: >97%
  • Влажност: <7%
  • Химически добавки: Не
FHR Pellets - Опаковани Пелети

Сертификат

Сертификат

PDF формат

Сертификат от „Евротест контрол“